OBS De Tweemaster is de openbare school in Duindorp. Het is een kleine school van rond de 150 leerlingen en heeft de beschikking over een mooie sporttuin met een breed programma waar alle leerlingen qua sport en bewegen aan hun trekken komen. Dat is in de klas soms wat moeilijker. De school zoekt naar een uitdagend aanbod voor een kleine groep plusleerlingen. Hoe doe je dat in tijden van corona en leerkrachtentekort? Met deze vraag gingen we samen aan de slag.

Onderzoek

Wat hebben plusleerlingen op deze school nodig? Hoe biedt je dat aan dat zonder extra handen in de klas? Welk STEAM-aanbod sluit aan? Wat is hun beginsituatie? Wat zijn hun eigen wensen?

Dit waren te complexe vragen om direct te beantwoorden. Dus gingen we gewoon maar eens kennismaken met deze leerlingen uit groep 5 t/m 8 en wat aanbod uitproberen in een aantal lessen. We dachten aan talig aanbod in de vorm van filosofie-vraagstukjes, maar ook aan onderzoeks- en maakactiviteiten.

Bij de eerste filosofieles kwam een leerling met een hartstochtelijke wens om te leren programmeren. Ook zijn filosofietekening was eigenlijk geen tekening. Meer een quote die ook weer zijn interesse in programmeren toonde…

We hebben nu drie lessen gehad waarin programmeren met de microbit een ruime plek kreeg. Het mooie van de microbit is dat het programmeren combineert met werkstukken met elektriciteit. En als leerlingen eenmaal interesse hebben in programmeren is er veel materiaal voor handen waarmee ze zelf aan aan het werk kunnen.

Over drie weken kom ik weer naar de Tweemaster om te evalueren. Voor onze programmeur in de dop heb ik materiaal achtergelaten. Juist dit  materiaal van o.a. Astrid Poot leent zich goed voor zelfstudie. Wellicht met ondersteuning van enkele korte filmpjes. Ik liet de volgende videoboodschap voor deze leerling achter.

Spannend om straks te ervaren of zelfstandig werken met deze materialen ook echt een succes kan worden. Te denken valt aan hoeken met onderzoeks- en maakmaterialen die samen met informatieve en instructieve boeken en filmpjes een uitdagende leeromgeving kunnen vormen. Wellicht kunnen Leidse studenten van het project Studenten voor Educatie met wat coaching deze aanpak voortzetten. Misschien valt ook te denken aan de inzet van ouders of vrijwilligers of kunnen leerlingen van elkaar leren.

We moeten ons onderwijs anders gaan organiseren om antwoorden op kwesties als deze vorm te kunnen geven. Voor mij net zo spannend als voor de leerlingen en de school. Dus wordt vervolgd…

Geef een reactie