Hoe

Waardepropositie en kernactiviteiten 4Ps

Maken met Marie sluit op vier manieren aan bij de behoefte van scholen. Op basis van de wensen van scholen gaan we op maat vormgeven aan onderwijs. Hiermee groeit al doende en makende het innovatief vermogen binnen scholen. Leerkrachten ontwikkelen op hun vragen samen expertise en vergroten daarmee daarmee hun handelingsrepertoire en vertrouwen.

Proces

Hoe pakken we het aan? 

Waarde: Teams en directeuren worden begeleid bij het proces om hun onderwijsontwikkelingen vorm te geven. Ze starten met hun eigen vraag en creëren daardoor focus. Die vraag kan worden gekoppeld aan expertise buiten de school. Samen met andere scholen, bedrijven of cultuuraanbieders hoeven ze niet zelf het wiel uit te vinden. We staan op de schouders van reuzen en bouwen voort op wat er al is aan onderzoek en good practice. Dit proces leggen we vast in woord en beeld. Zo kunnen scholen leren van elkaar en zich profileren met waar ze goed in zijn. 

Activiteiten : 

 • Vraagarticulatie: aanscherpen van de vraag 
 • Schatkist: inventarisatie van wat er al op scholen is 
 • Procesbegeleiding/design thinking (zie ‘Samen werken aan vragen’ op deze site)
 • Match-maker: koppelen van scholen/leerkrachten met een gelijk vraagstuk of verbinden van vraagstuk aan expertise buiten de school (bedrijven, cultuuraanbieders en andere stakeholders in onderwijs)
 • Creatieve brainstormsessies 
 • Hulp bij subsidie-aanvragen 
 • Vormgeven studiedagen  

Professionalisering

Welke kennis hebben we nodig voor ons vraagstuk? 

Waarde: Professionalisering/teamscholing is verbonden aan schoolontwikkelvraagstukken. Maken met Marie verbindt scholen met elkaar zodat lessons learned beter worden gedeeld (interne/informele professionalisering) en brengt scholen in contact met reeds bestaand onderzoek over hun vragen (evidence informed). Scholen ontdekken daarbij hoe ze al aanwezige methoden/materialen/applicaties optimaal kunnen gebruiken en er vindt een verbinding plaats tussen inhoud en de juiste didactische toepassingen. 

Activiteiten:  

 • Maken met Marie doet mee en leeft voor: Lessen in de klas, kennisdeling in het team, verbinding met andere scholen of expertise.
 • Thema-sessies (met interne specialisten) en expert-sessies (met externe specialisten) 
 • webinars 
 • Mini-colleges (wat speelt er op het gebied van…) 
 • Opgedane kennis wordt gedeeld op deze site

Projecten en Professionele Leergemeenschappen (PLG’s) 

Op welke ontwikkelingen zetten we in 

en hoe laten we een PLG goed werken? 

Waarde: Scholen geven hun eigen ambities (schoolplan) vorm en inhoud, versterken onderwijskwaliteit. Bij gemeenschappelijke vraagstukken kunnen ze van en met elkaar leren en werken in PLG’s. Zo bouwen ze een netwerk op en komt nieuwe kennis de school in.

Activiteiten: 

 • Het ontwikkelen van leerlijnen en het integreren van leerlijnen bijvoorbeeld techniek en taal.
 • MAKEN en DOEN integreren in thema’s en projecten in de school
 • De materialen, aanpak en inzichten die worden ontwikkeld verduurzamen en delen zodat dit bruikbaar wordt voor alle scholen  

Praktijken 

Waar kan ik goede voorbeelden vinden en laten zien? 

Waarde: Wat we samen maken delen we o.a. op deze site. Zo kunnen scholen de kunst bij elkaar afkijken en kunnen ze trots tonen wat ze aan onderwijs hebben gemaakt. Hierdoor wordt innoveren laagdrempelig. 

Activiteiten: 

 • Deze site dient als online etalage voor de verrichtingen van de scholen
 • Ook op locatie delen scholen trots hun successen en faalmomenten 

Opschalen en verduurzamen

Onze werkwijze start dus meestal vanuit de vraag of kwestie op een school en soms vanuit initiatieven buiten de school. Daarbij willen we graag scholen koppelen aan mogelijkheden en ervoor zorgen dat die mogelijkheden uitgroeien tot een manier van werken. Hoe we daarmee bezig zijn en de 4P’s onderling samenhangen lichten we toe in onderstaand filmpje.

Wat

Werkwijze/aanpak

Kortgezegd maken we onderwijs dat leerlingen aan het maken zet. Door aan te sluiten bij de vraag van scholen ontstaat zoveel mogelijk maatwerk. We hebben een stip op de horizon en de weg ernaartoe vinden we ook uit door te doen en te maken. Daarom is de werkwijze en aanpak in grote lijnen dat we kleine stapjes maken en onderweg waar nodig bijsturen. We schrijven geen dikke plannen. Wat we doen kan op een A4tje maar we gaan het wel direct doen en uitproberen. Daarbij leggen we het proces vast op film, podcast en blog omdat we van het proces net zoveel leren als van het eindresultaat.

Vaak willen scholen dat hun leerlingen leren Onderzoeken en Ontwerpen. Maar de meeste leerkrachten hebben dat zelf nog nooit gedaan en ervaren. In een samenwerking met Maken met Marie gaan de leerkrachten hier zelf direct mee aan de slag en is hun vraag het startpunt. Vanuit die vraag gaan we al makende de onderwijsoplossingen vormgegeven vanuit de principes
van Design Thinking. Hierbij:

 • Staat inleven in de gebruiker(s) centraal 
 • Werk je aan complexe vraagstukken
 • Maak je snel een prototype (dat kan fysiek zijn, maar ook een uitwerking van een vraagstuk) 
 • Toets je steeds bij de gebruiker(s),
 • Ben je continu aan het leren en aanpassen (fouten maken is deel van het proces), 
 • Hebben visualiseren (gebruik van beelden) en storytelling (delen van ervaringen van mensen) een belangrijke rol.