Vragen van OBS Benoordenhout 2021 – 2022

OBS Benoordenhout is een kleinschalige school met rond de 220 leerlingen. De school heeft een internationaal karakter met veel twee- of meertalig opgevoede kinderen van hoog opgeleide ouders. Ook hebben ze bijna 66 NOAT kinderen. Dat zijn veel kinderen waarvan de ouders tijdelijk of lang-tijdelijk in Nederland zijn.

Veel van deze leerlingen spreken Engels op een hoog niveau of zijn native/near-native speaker. De school heeft dus te maken met Engelse lessen waarin flink gedifferentieerd moet worden. Geen geringe opgave als Engels niet je specialisme is. Leerkrachten vinden het heel lastig om ook de native/near-native speakers een boeiend lesaanbod te bieden.

De kwestie van OBS Benoordenhout was dus:

  • Hoe bieden we deze groep native speakers een uitdagende Engelse les?

Een ouder (near-native speaker en veel in het buitenland geweest) wil hier graag mee aan de slag. Het niveau van het Engels is geen probleem maar ze heeft geen didactische ervaring. Hierin wil De Haagse Scholen ondersteuning bieden. Makenmetmarie gaat samen met de school en de betrokken ouder stap voor stap al doende onderwijs ontwerpen en kijken wat er nodig is.

Hiervoor is een eerste gesprek met de leerlingen het uitgangspunt.

  • Hoe willen de leerlingen Engels leren? Hoe genieten zij van taal?

Willen ze met zijn allen zich verdiepen in literatuur? Willen ze leren debatteren? Of gaan ze liever zelf aan de slag? Zouden ze weleens poëzie willen schrijven of een hoorspel maken? Wat zouden hun onderwerpen zijn voor een blog? Hebben ze weleens eens iemand geïnterviewd?

De uitkomst van dit gesprek ligt aan de basis van de te volgen aanpak. Hier later op film te zien als het gesprek heeft plaats gehad.