Site pictogram Maken met Marie

OBS Benoordenhout

OBS Benoordenhout is een kleinschalige school met rond de 220 leerlingen. De school heeft een internationaal karakter met veel twee- of meertalig opgevoede kinderen van hoog opgeleide ouders. Ook hebben ze bijna 66 NOAT kinderen. Dat zijn veel kinderen waarvan de ouders tijdelijk of lang-tijdelijk in Nederland zijn.

Veel van deze leerlingen spreken Engels op een hoog niveau of zijn native/near-native speaker. De school heeft dus te maken met Engelse lessen waarin flink gedifferentieerd moet worden. Geen geringe opgave als Engels niet je specialisme is. Leerkrachten vinden het heel lastig om ook de native/near-native speakers een boeiend lesaanbod te bieden.

Vonk

Niet gek dus dat OBS Benoordenhout een aanvraag deed voor een Vonk (financiering van innovatieve projecten van De Haagse Scholen)op dit vraagstuk. Helaas is er een beperkt budget en kreeg de school de Vonk niet toegekend. Wel was er ook nazorg en mogelijkheden om over de aanvraag te sparren met een beleidsmedewerker. Zo kwam het idee naar boven om studenten van ‘Studenten voor Educatie’ in te zetten. Ook  studenten met die expertise waren niet direct voor handen. Wel bood toen een ouder haar diensten aan naar aanleiding van dit idee.

Coaching

Inmiddels is de school goed op weg met de Engelse lessen voor (near) native speakers. De ouder heeft de leeromgeving ingericht met het online programma Learning Eggs en met eigen materiaal. Samen onderzoeken we hoe de leerlingen ook wat meer projectmatig aan de slag kunnen met bijvoorbeeld debatteren, filosoferen, poëzie, literatuuronderzoek, creatief schrijven, kortom met alles dat ze nog meer laat genieten van taal.

Mobiele versie afsluiten