Vragen van OBS De Baanbreker

 1. Hoe richten we een technieklokaal in?
 2. Hoe koppelen we techniek aan taal?
 3. Hoe gebruiken we ons toneellokaal voor meer dan alleen de eindmusical?

Aanpak

 • Vraag 1 en 2: We combineren deze vragen met wat er al is in de school. Er wordt gewerkt met de methode STAAL. Deze methode bestaat uit thema’s en die kunnen weer gekoppeld worden aan MAKEN en techniek. Een thema als ‘draaien’ uit deze methode biedt de woordenschat en de taalactiviteiten die in de techniekles in de praktijk kunnen worden uitgeprobeerd. Waarschijnlijk zijn niet alle thema’s zo geschikt om aan techniek te koppelen.
  Daarom proberen we wat lessen uit en lopen we de methode door om te kijken of we daar ook een leerlijn techniek van kunnen maken.
  Het koppelen van taal aan techniek is ook een mindset. Om dat eens voor te leven komt Maken met Marie in de klas met een snuffel-les over die over techniek gaat maar ook taal stimuleert. Elk technisch concept heeft zijn eigen woordenschat en taal. Andersom kun je techniek ook als opstapje gebruiken om met taal bezig te zijn en begrippen (als licht/zwaar, elektriciteit, balans, zwaartekracht etc.) uit te diepen.
  Bij het verkennen van de methode richten we stapsgewijs het technieklokaal in.
 • Vraag 3: We verbinden het technieklokaal met het theaterlokaal en daarmee MAKEN met presenteren. Leerlingen kunnen hun gemaakte werk presenteren in het theaterlokaal. We verbinden presenteren met de didactiek van effectief feedback geven en vragen stellen. Van al die zaken die we qua taal, techniek, didactiek, sociaal emotioneel en ruimte in de school aan elkaar willen verbinden, ontwerpen we een pilot voor een groep. Daarin trekken de leerkracht en ik samen op, leren we van en met elkaar als collega’s. Deze leerkracht bepaalt verder naar eigen inzicht of en hoe ze andere collega’s zoals de muziekdocente, die ook interesse toonde, erbij wil betrekken.

Hoe maken we het duurzaam en gaan we de opbrengsten delen?

De pilot kan uitgroeien tot een aanpak voor techniek in de school, de inrichting van het lokaal en een duurzame samenwerking binnen het team. De leerlijnen en de aanpak kunnen weer worden gedeeld met andere scholen.

Meer weten over OBS De Baanbreker als pionierschool?

Lees dit artikel over de eerste stappen om taal in samenhang met MAAK-lessen aan te pakken:

MAKEN koppelen aan taal

Vonk

Samen met OBS Het Galjoen heeft OBS De Baanbreker bij haar stichting De Haagse Scholen gelden aangevraagd bij de Innovatie Vonk (budget voor innovatieve initiatieven). De Vonk is inmiddels toegekend. Dat is een felicitatie Waard! Voor bovenstaande plannen kan de school nu materialen en gereedschappen aanschaffen om stap voor stap per thema uit de methode het technieklokaal in te richten. Zie hieronder de pitch van de directeuren en betrokken leerkrachten…

Start schooljaar 2021-2022

Samen met OBS het Galjoen gaat de Baanbreker aan de slag om van en met elkaar te leren en Maakonderwijs en Thematisch werken te koppelen aan taalonderwijs.