Site pictogram Maken met Marie

OBS De Baanbreker

OBS De Baanbreker staat met haar gebouw al honderd jaar (1921) in Laak-Noord, ook wel Molenwijk genoemd. Deze wijk is multicultureel. De school is als buurtschool een afspiegeling van de wijk. De Baanbreker is een Vreedzame School. Dit is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. 

Taalmethode Staal

In deze school is taalontwikkeling erg belangrijk. Er wordt gewerkt met de methode Staal. Deze methode bestaat uit thema’s en die weer gekoppeld kunnen worden aan maakonderwijs en techniek. Een thema als ‘draaien’ uit deze methode biedt de woordenschat en de taalactiviteiten die in de techniekles in de praktijk kunnen worden uitgeprobeerd. 

Het koppelen van taal aan techniek is ook een mindset. Om dat eens uit te proberen is afgelopen schooljaar gekeken hoe techniek en maakonderwijs ook taal kan stimuleren. We onderzochten hoe je techniek kan inzetten om met taal bezig te zijn. Dat gaat niet alleen om technische begrippen als licht/zwaar, elektriciteit, balans, zwaartekracht etc. maar ook hoe leerlingen hun werk presenteren, verhalen kunnen bedenken bij wat ze maken of leren verwoorden hoe ze bijvoorbeeld hebben samengewerkt of problemen hebben opgelost.

Meer weten over OBS De Baanbreker als pionierschool?

Lees dit artikel over de eerste stappen om taal in samenhang met MAAK-lessen aan te pakken:

MAKEN koppelen aan taal

Vonk

Samen met OBS Het Galjoen heeft OBS De Baanbreker bij haar stichting De Haagse Scholen gelden aangevraagd bij de Innovatie Vonk (budget voor innovatieve initiatieven). De Vonk is inmiddels toegekend. Dat is een felicitatie Waard! Voor bovenstaande plannen kan de school nu materialen en gereedschappen aanschaffen om stap voor stap per thema uit de methode het technieklokaal in te richten. Zie hieronder de pitch van de directeuren en betrokken leerkrachten…

Mobiele versie afsluiten