Vragen van OBS De Kleine Keizer

OBS De Kleine Keizer heeft net een methode aangeschaft voor techniek. Die geeft veel achtergrond en informatie over diverse thema’s als ‘elektriciteit en magnetisme’, ‘krachten’ en zintuigen. Aan het eind biedt het thema een uitdaging. Hier kunnen de leerlingen praktisch aan de slag met wat ze hebben geleerd. En juist die uitdagingen zijn lastig. Daarom worden ze soms overgeslagen. Ze sluiten niet helemaal aan bij de vaardigheden van de leerlingen of vereisen bepaald materiaal of toch extra kennis.

 1. Hoe kunnen we die praktische activiteiten in de vorm van uitdagingen toch laten plaatsvinden?
 2. Kunnen we een leerlijn techniek opzetten in de vorm van passende uitdagingen?
 3. Hoe kunnen we het team hiervoor enthousiast maken?

Aanpak

 • De methode is er al en biedt een basis aan kennis. Daarnaast zijn er ook contacten met het Maris-College. Een docent van het Maris heeft op de school in het kader van het project Techniek aan Zee al eens lessen verzorgd. De leerlingen waren daar erg enthousiast over al sloot de taal van een docent op het voortgezet onderwijs niet altijd even goed aan bij de beginsituatie van de leerlingen.
  De banden met het vo gaan we aanhalen. Vanuit de thema’s uit de methode ‘Naut’ kijken we samen met het vo naar de mogelijkheden van een leerlijn. We kunnen dan gebruik maken van de vakexpertise van vo-docenten en deze docenten krijgen op hun beurt een indruk van het niveau van leerlingen in het po.
 • Bij elk thema kijken we welke materialen kunnen worden aangeschaft en welke extra mogelijkheden het vo biedt: een scheikundelokaal? Microscopen? 3D printers?
 • De school laat ouders assisteren in de technieklessen en vraagt uit welke ouders door hun beroep of ervaring hierbij iets extra’s kunnen bieden (ouderparticipatie).
 • De school denkt na over een projectweek voor de hele school op basis van een thema uit Naut. Ook hier kan het Maris-College meedenken en een rol spelen en/of mogelijk faciliteren.

Hoe maken we het duurzaam en gaan we de opbrengsten delen?

 • We leggen het proces vast in foto’s, film en podcast om te leren van onze fouten en successen en om dit te delen met anderen.
 • We leren als primair onderwijs van en met het vervolgonderwijs.
 • We leggen de leerlijn vast in een Kennisbank zodat we kunnen les-ideeën kunnen hergebruiken, verfijnen en delen.

Tot slot laat ik even zien hoe we mogelijk aan de slag kunnen met zo’n thema uit Naut. In het verleden heb ik dergelijke thema’s al vaker praktisch in de school gebracht.

De filmpjes komen van mijn blog woordenbeeldclub.com en laten zien dat je makkelijk kan differentiëren met dit soort technieklessen. In Naut staan ze beschreven voor groep 7 en deze filmpjes waren lessen aan kleuters over dezelfde materie. Als ik de filmpjes nu weer zou maken zou ik de muziek eronder ietsje zachter zetten 😉 Ik leer ook zelf door steeds te blijven maken en doen.

Vonk

Twee leerkrachten van de Kleine Keizer hebben bij hun stichting De Haagse Scholen gelden aangevraagd bij de Innovatie Vonk (budget voor innovatieve initiatieven). De Vonk is inmiddels toegekend. Dat is een felicitatie waard! Voor bovenstaande plannen kan de school nu materialen en gereedschappen aanschaffen om challenge voor challenge hun technieklokaal in te richten. Zie hieronder de pitch van de leerkrachten…

En kijk hier hoe die praktijk aansluit bij de plannen. Nog voor de zomervakantie heeft de Kleine Keizer samen met het Mariscollege alweer de eerste stappen gezet…

Schooljaar 2021 – 2022

Ook voor een betere overgang van po naar vo hebben De Kleine Keizer en het Maris College samen gelden ontvangen. Zo kan er vervoer betaald worden om ook onze leerlingen te laten genieten van de prachtige hotspot van het Maris bij de visafslag. Het oriënterend bezoek heeft al plaatsgevonden.

De volgende stappen zullen zijn om samen invulling te geven aan een leerlijn challenges bij de methode Naut en daarbij al doende en makende ook een eigen een onderzoeks/technieklokaal in te richten met gereedschappen en materialen.

De eerste bezoeken aan de Hotspot van het Maris College hebben plaatsgevonden en de lessen van de docenten van het Maris op De Kleine Keizer worden ook voortgezet.