OBS De Kleine Keizer heeft net een methode aangeschaft voor techniek. Die geeft veel achtergrond en informatie over diverse thema’s als ‘elektriciteit en magnetisme’, ‘krachten’ en zintuigen. Aan het eind biedt het thema een uitdaging. Hier kunnen de leerlingen praktisch aan de slag met wat ze hebben geleerd. En juist die uitdagingen zijn lastig. Daarom werden ze soms overgeslagen. Ze sluiten niet aan bij de vaardigheden van de leerlingen of vereisen bepaald materiaal of extra kennis. Dikwijls vindt ook de leerkracht zichzelf hierin tekort schieten.

Samenwerking met het Mariscollege

Bij het project ‘Techniek aan Zee’ kwamen vakdocenten van het MarisCollege technieklessen geven op De Kleine Keizer. Deze banden zijn nu aangehaald. De Kleine Keizer wil investeren in de relatie met het Maris College en in een eigen technieklokaal. Daarvoor vroegen zij een subsidie aan en een Vonk (budget voor innovatieve initiatieven) van De Haagse Scholen.

Vonk

De subsidie en de Vonk zijn inmiddels toegekend. Dat is een felicitatie waard! Voor bovenstaande plannen kan de school nu materialen en gereedschappen aanschaffen om challenge voor challenge hun technieklokaal in te richten.

En zie hier hoe die praktijk aansluit bij de plannen…

Hotspot Scheveningen

Inmiddels is er een verregaande samenwerking met het Maris College op gang gekomen. Door de extra gelden die zijn toegekend kunnen leraren van het Maris hun kennis delen met leerkrachten van De kleine Keizer en leerlingen van De Kleine Keizer de hotspot Techniek van het Maris aan de Visafslag bezoeken. Hier komen ze in aanraking met technieken van deze tijd.

De volgende stappen zullen zijn om samen invulling te geven aan een leerlijn challenges bij de methode Naut en daarbij al doende en makende ook een eigen een onderzoeks/technieklokaal in te richten met gereedschappen en materialen.

De eerste bezoeken aan de Hotspot van het Maris College hebben plaatsgevonden en de lessen van de docenten van het Maris op De Kleine Keizer worden ook voortgezet.