Vragen van OBS de Tweemaster

OBS De Tweemaster is de openbare school in Duindorp. Het is een kleine school van rond de 150 leerlingen en heeft de beschikking over een mooie sporttuin met een breed programma waar alle leerlingen qua sport en bewegen aan hun trekken komen. Dat is in de klas soms wat moeilijker. De school zoekt naar een uitdagend aanbod voor een kleine groep plusleerlingen. Hoe doe je dat in tijden van corona en leerkrachtentekort? Met deze vraag gingen we samen aan de slag.

Onderzoek

Wat hebben plusleerlingen op deze school nodig? Hoe biedt je dat aan dat zonder extra handen in de klas? Welk STEAM-aanbod sluit aan? Wat is hun beginsituatie? Wat zijn hun eigen wensen?

Dit waren te complexe vragen om direct te beantwoorden. Dus gingen we gewoon maar eens kennismaken met deze leerlingen uit groep 5 t/m 8 en wat aanbod uitproberen in een aantal lessen. We dachten aan talig aanbod in de vorm van filosofie-vraagstukjes, maar ook aan onderzoeks- en maakactiviteiten.

Bij de eerste filosofieles kwam een leerling met een hartstochtelijke wens om te leren programmeren. Ook zijn filosofietekening was eigenlijk geen tekening. Meer een quote die ook weer zijn interesse in programmeren toonde…

We hebben nu drie lessen gehad waarin programmeren met de microbit een ruime plek kreeg. Het mooie van de microbit is dat het programmeren combineert met werkstukken met elektriciteit. En als leerlingen eenmaal interesse hebben in programmeren is er veel materiaal voor handen waarmee ze zelf aan aan het werk kunnen.

De STEAM-lessen waren oriënterend om hieruit doelen en lijnen te kunnen destilleren. Om zonder een structurele aanwezigheid als docent in de school de leerlingen ook zoveel mogelijk mee te geven liet ik af en toe ook materiaal achter voor zelfstudie door de leerlingen. Juist dit  materiaal van o.a. Astrid Poot leent zich daar heel goed voor. Ik liet de volgende videoboodschap voor deze leerling achter die ermee aan de slag ging.

We onderzoeken welke onderzoeks- en maakmaterialen geschikt zijn om samen met informatieve en instructieve boeken en filmpjes een uitdagende leeromgeving te kunnen vormen.

Vonk

Uit onze onderzoekjes en gesprekken met leerlingen en leerkrachten kwamen twee lijnen naar voren:

  1. Een taalkundige lijn mondelinge taalvaardigheid met doelen voor spreken en luisteren en de leerlingen talig bezig kunnen zijn met maakonderwijs en audio en
  2. Een rekenkundige/analytische lijn waarin de leerlingen leren programmeren.

Voor deze lijnen vroeg de school een Vonk aan. Dat zijn gelden die binnen De Haagse Scholen kunnen worden aangevraagd voor innovatieve initiatieven.

De Vonk is inmiddels toegekend waarmee de ontwikkelingen in een stroomversnelling kwamen en middelen kunnen worden aangeschaft.

Studenten voor Educatie

Via Studenten voor Educatie een project geleid door Stichting de Brede Buurtschool kwam Maks Luyken de school binnen. De Brede Buurtschool dacht goed mee welke student de beste match zou zijn bij de vragen van de school. In het gesprek kwam naar voren dat Maks alles weet van 3D printen vanwege het bedrijf van zijn moeder dat innovatief onderzoek doet voor fabrikanten van sportschoenen. Met zijn hulp schafte de school twee 3D printers aan die een hoop teweeg brachten in de school. Het zoemde direct vanaf het moment dat de eerste printer er stond overal van trots en zelfvertrouwen. Tijdnes het printen van het allereerste exemplaar gonsde het al: ‘Dit hebben wij, dit kunnen wij, dit hebben de meeste andere basisscholen niet in huis…’ Verder biedt het praktisch gebruik ervan inzichten om al doende te ervaren wat de leermogelijkheden zijn met ruimtelijk denken/ontwerpen en programmeren.

Door praktisch bezig te zijn met maakonderwijs leer je als leerkracht en schoolorganisatie welke verbindingen er met de wereld te maken zijn die verwondering oproepen en talenten en motivatie ontketenen. Van ouders hoorden we verhalen van leerlingen die staan te trappelen om naar school te gaan. Dit laat het verhaal van Joni ook zien: een zaadje geplant op school schiet thuis verder wortel met een eigen online bedrijfje.

We zijn daarom nog lang niet klaar op de Tweemaster. Dit is het begin van twee leerlijnen die uiteindelijk het leren van alle leerlingen op de school zal gaan verrijken.

Wordt dus vervolgd…