Het Galjoen ligt in de wijk Transvaal. Niet alle leerlingen krijgen hier van huis uit de mogelijkheid om zich optimaal te ontplooien. De school is voor hen in de eerste plaats een veilige plek. Door te werken met de methodiek M5 is op dat gebied al veel bereikt. Nu wil men gaan inzetten op thematisch werken om de leerlingen echt te betrekken en te motiveren. Taal is daarbij belangrijk. Alles komt via taal naar binnen en voor veel leerlingen is Nederlands niet taal die thuis gesproken wordt.

Het lichtlab

Afgelopen schooljaar is er een ruimte ingericht als lichtlab (schimmenspel, RGB lampen voor gekleurde schaduwen, lichtbakken kleuters, UV licht/schmink/onderzoeksmateriaal). We keken hierbij naar wat de school al heeft en wat moest worden aangeschaft. Het bijbehorend lesmateriaal is vastgelegd zodat andere scholen dit kunnen overnemen/aanpassen naar eigen wens. Dit schooljaar haken ook andere teamleden aan bij het gebruik van dit lab.

Meer weten over het lichtlab op Pionierschool het Galjoen?

Wie meer wil weten over de ontwikkelingen op het Galjoen als pilotschool voor STEAM en O&O en het werken met thema’s kan ook de volgende artikelen lezen op deze site:

Een lichtlab in de school

Licht in donkere dagen brengt samenhang in vakken

Voor wie wil weten wat er voor dit lichtlab nodig was of wil snuffelen in het lesmateriaal: Op deze Padlet staan de lesbrieven, opdrachten en ideeën. Je kunt naar rechts en naar beneden scrollen. Door te klikken op het document kun je het vergroten en downloaden.

Made with Padlet

Afsluiting schooljaar 2010 – 2011

Het Galjoen sloot het schooljaar ook af in het lichtlab. Met diverse voorstellingen in het schaduwtheater voor de kleuters nam groep 8 afscheid van hun basisschool. Op onderstaande foto’s is hun generale repetitie te zien. Hier krijgen zij de laatste feedback van hun klasgenoten en doen ze een proefoptreden voor Makenmetmarie.

Schooljaar 2021 – 2022

Samen met OBS De Baanbreker heeft het Galjoen een Vonk (innovatiegelden van DHS) binnengehaald om samen Thematisch onderwijs en Maakonderwijs te koppelen aan taal.

De school is dit jaar gestart met een studiedag waarin techniek aan bod kwam en het werken met audio. Via Makenmetmarie is ook het Galjoen besmet met het podcastvirus. Ook hier werd Tjeerd van de Elsen ingevlogen om iedereen wegwijs te maken met dit medium. Elders in dit blog o.a. bij OBS Ypenburg is te lezen hoe krachtig audio in te zetten is bij taalonderwijs.