Site pictogram Maken met Marie

Podcasts

Dit is een podcastserie van stichting De Haagse Scholen. Wij zijn een stichting met
52 scholen voor primair en speciaal openbaar onderwijs in Den Haag. In deze podcast willen we inspirerende werkwijzen en expertise uit alle onderwijslagen aan het woord laten. Niet om te laten horen hoe het moet wel om te laten zien hoe het kan. We willen belichten wat er allemaal komt kijken bij goed onderwijs. Naast problemen en knelpunten hebben we het hier ook over vonken en pareltjes. Ons DHS-Lab stimuleert nieuwe ontwikkelingen, kruisbestuivingen en verbindingen. De podcast is daar een onderdeel van.


Zij-instroom: over de impact, de zwaarte,
de sprankel en meer…

https://makenmetmarie.com/wp-content/uploads/2023/05/Podcast-8_Laura-van-Breen_Daphne-Rijk.mp3

Via het zij-instroom traject kun je vanuit je baan een afslag nemen naar het onderwijs. Waarom zou je dat doen als je een prima baan hebt met een mooi salaris? Daphne Rijk en Laura van Breen hadden zo’n baan. Zij staan nu voor de klas en vertellen in deze podcast over hun weg de school in, wat het hen kostte en wat het opleverde: vooral echt impact kunnen maken.


Ontwikkelingsgericht Onderwijs: wat houdt het in?

https://makenmetmarie.com/wp-content/uploads/2023/05/Podcast-7_Laura-van-Looijengoed.mp3

We kennen allemaal het Montessorionderwijs wel, of we denken het te kennen. Inmiddels zijn er in onderwijsland al een flink aantal ingeburgerde concepten die afstand namen van het mechanische, klassikale onderwijs en uitgaan van de ontwikkelingsmogelijkheden van het individuele kind. Zo hebben we ook Dalton, Freinet, Jenaplan en de Vrijeschool. Daar heeft iedereen vast wel eens van gehoord. Minder bekend is het OGO onderwijs dat staat voor Ontwikkelings Gericht Onderwijs. Onze Gelderlandschool werkt met dit concept.
Laura van Looijengoed is er leerkracht en wil nooit meer anders lesgeven. Ze vertelt ons erover in deze podcast.


Het hoe en waarom van afstandsonderwijs

https://makenmetmarie.com/wp-content/uploads/2023/05/Podcast-6_Maarten-van-Gelderen.mp3

Afstandsonderwijs, daar waren we toch vanaf? Dat hebben we toch inmiddels samen met corona achter ons gelaten? Maarten van Gelderen denkt daar anders over. Hij heeft vele jaren onderwijservaring als o.a. directeur en interimdirecteur. Hij schetst hoe scholen met leerlingen die het hardst die goede bevoegde leerkracht nodig hebben juist het zwaarst getroffen worden door het lerarentekort. Daar staan steeds vaker onbevoegde of anders bevoegde krachten voor de klas. Kan afstandsonderwijs en de kennis die we daarover hebben opgestoken in coronatijd dan toch helpen? Maar hoe dan? 


Taalonderwijs aan nieuwkomers met ondersteuning
van gebaren

https://makenmetmarie.com/wp-content/uploads/2023/05/Podcast-5_Suzanne-van-Gelder.mp3

In deze podcast hebben we het over onderwijs aan Nieuwkomers. Dat zijn leerlingen van 6 tot 13 jaar die uit het buitenland komen en nog niet of onvoldoende de Nederlandse taal spreken. Gedurende 1 tot 1,5 jaar krijgen deze leerlingen intensief taalonderwijs op een opvangschool. OBS De Notenkraker is zo’n school met 2 Nieuwkomersgroepen van 15 leerlingen. Suzanne van Gelder draait de groep met de jongste leerlingen die ze op een heel eigen wijze begeleidt. Ze zet namelijk ook gebarentaal in als ondersteuning bij het leren van het Nederlands.


Een hond in de school voor coaching: hoe werkt dat?

https://makenmetmarie.com/wp-content/uploads/2023/05/Podcast-4_Nicolette-Houwer.mp3

Nicolette Houwer vertelt in deze podcast hoe ze haar honden Skyler en Mika inzet bij haar werk als coach op scholen. Door de taal van de hond te leren verstaan gaan leerlingen spelenderwijs ook zichzelf beter begrijpen.


Speciaal onderwijs op de Inspecteur S. De Vriesschool
voor zeer moeilijk lerende kinderen

https://makenmetmarie.com/wp-content/uploads/2023/05/Podcast-3_Inspecteur-de-Vries.mp3

Met 52 scholen voor basisonderwijs en speciaal onderwijs verzorgt stichting De Haagse Scholen een breed palet aan onderwijs. Want onderwijs ‘op het zand’ – zoals ze dat in Den Haag noemen, waar traditioneel de welgestelde Hagenaar woont – vraagt ander onderwijs dan op het veen. Scholen houden dus rekening met hun doelgroep. Soms is er echter nog meer nodig. Dan vragen de onderwijsbehoeften van een leerling om ‘speciaal onderwijs’. Deze podcast gaat over de Inspecteur de Vriesschool en wat deze school speciaal maakt. We praten hierover met Lidia Taal, de locatiedirecteur van deze school.


3D printen op OBS De Tweemaster met Maks Luyken
van Studenten voor Educatie

https://makenmetmarie.com/wp-content/uploads/2023/05/Podcast-2_Maks-Luyken.mp3

Er komen in deze podcast een aantal lijnen samen: Door het lerarentekort zoeken we naarstig naar extra handen en hoofden in de klas. ‘Studenten voor Educatie’ van Stichting Brede Buurtschool wil hierin voorzien door Leidse studenten in te zetten als tutor voor extra begeleiding. Daarnaast wilde men op OBS De Tweemaster graag een student met speciale expertise om een pilot te begeleiden waarin STEAM (Science Technology Engineering Art Mathematics) en Maakonderwijs centraal staat. De inzichten die hier worden opgedaan wil de school later breder gaan uitrollen voor alle leerlingen. Maks Luyken bouwt als Student voor Educatie mee aan de fundamenten voor een leerlijn 3D printen. 


Taalontwikkeling in spreken en luisteren
met podcast en audio

https://makenmetmarie.com/wp-content/uploads/2023/05/Podcast-1_Tjeerd-van-den-Elsen.mp3

Hoe komt het toch dat scholen zich zo weinig bewust zijn van leerdoelen op het gebied van spreken en luisteren? Tjeerd van den Elsen neemt ons mee in een wereld van mogelijkheden die het gebruik van podcast en audio ons biedt. Als leerkracht en deskundige op dit gebied kan hij goed uitleggen welke kansen hier liggen voor taalontwikkeling van leerlingen.


Mobiele versie afsluiten