Site pictogram Maken met Marie

Podcasts

Dit is een podcastserie van stichting De Haagse Scholen. Wij zijn een stichting met
52 scholen voor primair en speciaal openbaar onderwijs in Den Haag. In deze podcast willen we inspirerende werkwijzen en expertise uit alle onderwijslagen aan het woord laten. Niet om te laten horen hoe het moet wel om te laten zien hoe het kan. We willen belichten wat er allemaal komt kijken bij goed onderwijs. Naast problemen en knelpunten hebben we het hier ook over vonken en pareltjes. Ons DHS-Lab stimuleert nieuwe ontwikkelingen, kruisbestuivingen en verbindingen. De podcast is daar een onderdeel van.


In deze podcast hebben we het over onderwijs aan Nieuwkomers. Dat zijn leerlingen van 6 tot 13 jaar die uit het buitenland komen en nog niet of onvoldoende de Nederlandse taal spreken. Gedurende 1 tot 1,5 jaar krijgen deze leerlingen intensief taalonderwijs op een opvangschool. OBS De Notenkraker is zo’n school met 2 Nieuwkomersgroepen van 15 leerlingen. Suzanne van Gelder draait de groep met de jongste leerlingen die ze op een heel eigen wijze begeleidt. Ze zet namelijk ook gebarentaal in als ondersteuning bij het leren van het Nederlands.


Nicolette Houwer vertelt in deze podcast hoe ze haar honden Skyler en Mika inzet bij haar werk als coach op scholen. Door de taal van de hond te leren verstaan gaan leerlingen spelenderwijs ook zichzelf beter begrijpen.


Met 52 scholen voor basisonderwijs en speciaal onderwijs verzorgt stichting De Haagse Scholen een breed palet aan onderwijs. Want onderwijs ‘op het zand’ – zoals ze dat in Den Haag noemen, waar traditioneel de welgestelde Hagenaar woont – vraagt ander onderwijs dan op het veen. Scholen houden dus rekening met hun doelgroep. Soms is er echter nog meer nodig. Dan vragen de onderwijsbehoeften van een leerling om ‘speciaal onderwijs’. Deze podcast gaat over de Inspecteur de Vriesschool en wat deze school speciaal maakt. We praten hierover met Lidia Taal, de locatiedirecteur van deze school.


Er komen in deze podcast een aantal lijnen samen: Door het lerarentekort zoeken we naarstig naar extra handen en hoofden in de klas. ‘Studenten voor Educatie’ van Stichting Brede Buurtschool wil hierin voorzien door Leidse studenten in te zetten als tutor voor extra begeleiding. Daarnaast wilde men op OBS De Tweemaster graag een student met speciale expertise om een pilot te begeleiden waarin STEAM (Science Technology Engineering Art Mathematics) en Maakonderwijs centraal staat. De inzichten die hier worden opgedaan wil de school later breder gaan uitrollen voor alle leerlingen. Maks Luyken bouwt als Student voor Educatie mee aan de fundamenten voor een leerlijn 3D printen. 


Hoe komt het toch dat scholen zich zo weinig bewust zijn van leerdoelen op het gebied van spreken en luisteren? Tjeerd van den Elsen neemt ons mee in een wereld van mogelijkheden die het gebruik van podcast en audio ons biedt. Als leerkracht en deskundige op dit gebied kan hij goed uitleggen welke kansen hier liggen voor taalontwikkeling van leerlingen.


Mobiele versie afsluiten