Wat is STEAM onderwijs?

De kinderen van nu gaan werken in een wereld waarin technologie een snel groeiende rol speelt en ze in staat moeten zijn zichzelf diverse keren opnieuw uit te vinden. Ze staan voor complexe uitdagingen op het gebied van het klimaat, de energietransitie en kunstmatige intelligentie. Dat vraagt om creatieve en flexibele professionals. 

STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. In dit vakgebied leer je niet alleen uit een boek. Hierbij komen onder andere ook vaardigheden als ontwerpen, onderzoeken, maken, observeren, analyseren, computational thinking, kritisch denken en programmeren aan de orde. Bovendien gaan taal en rekenen leven in een dergelijke praktijksetting. Maar hoe pak je dat aan? En welke materialen heb je daarbij nodig? Hoe sluit dit aan bij de methoden van je school? 

Onderstaand filmpje laat zien welk antwoord er mogelijk is op de vraag:
hoe gaan we op school laagdrempelig aan de slag met Ontwerpend en Onderzoekend Leren (O&O)?

Dit vraagt namelijk best veel voorbereiding van de leerkracht. En hoe stellen we eigenlijk een onderzoeksvraag? Waar haal ik materialen vandaan om mee te onderzoeken?

Zoals te zien op het filmpje ging Openbare Montessorischool Valkenbos van Stichting De Haagse Scholen (DHS) er mee aan de slag. Ontwerpen in de klas deed hier al veel voorwerk. Als partner van DHS heeft Ontwerpen in de klas een aantal ontwerp-boxen bij de themaboeken van de afgelopen Kinderboekenweek samengesteld. In deze boxen zit bij het kinderboek een ontwerp-vraag, een lesplan en het materiaal. Alles is liefdevol ingepakt bij Middin waar mensen met een verstandelijke beperking passend werk kunnen vinden. Leerkrachten kunnen zo zonder veel voorbereiding aan de slag met onderzoek en ontwerp. Hierdoor ervaren ze bovendien hoe je een onderzoeksvraag uit een boek haalt en kindert-literatuur koppelt aan techniek.

Dit is een voorbeeld van hoe Maken met Marie samenwerkt met scholen en andere onderwijsprofessionals, bedrijven en stakeholders, om onderwijs te maken op vragen van scholen. Onderwijs waarin MAKEN en DOEN van de leerlingen centraal staat. Hierbij worden dwarsverbanden gelegd met techniek, ICT, Kunst, Cultuur en Burgerschap. Ook taal en rekenen krijgen handen en voeten door MAKEN en DOEN.

Zo komen vele werelden samen als je maakt. Het begint altijd met een vraag. Een vraag van leerlingen of leerkrachten. Als je eenmaal een (onderzoeks)vraag hebt gesteld kun je stap voor stap gaan bouwen aan je oplossing. Onderstaand model over Design-thinking laat mooi zien wat daar bij komt kijken…

MAKEN heeft dus veel perspectieven. Design-thinking maakt zichtbaar welke stappen en invalshoeken er gedurende dit proces aan bod kunnen komen. En daaronder liggen weer vaardigheden – als voorspellen, waarnemen, registreren, analyseren, ect – die aangesproken worden als je iets maakt.

Onder de andere tabbladen in dit menu kun je volgen hoe Maken met Marie optrekt met een aantal Pionierscholen van DHS. Samen zijn we via bovenstaand proces van Design-thinking stap voor stap bezig onderwijs te maken.

Tijdens dit proces ontstaan materialen, werkwijzen en inzichten die ook bruikbaar zijn voor andere scholen. MAKEN betekent delen. Dat is een echte MAKERS-traditie en veel effectiever dan los van elkaar het wiel uitvinden. Daarom zijn al onze maaksels via de Kennisbank op deze site voor iedereen met belangstelling voor onderwijs te bekijken en te downloaden.