Vragen van SBO De Haagse Beek

SBO De Haagse Beek begeleidt kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte: een ontwikkelingsachterstand, een ontwikkelingsstoornis of specifieke leer- en/of gedragsproblematiek. Juist voor deze leerlingen is MAKEN en ‘denken met je handen’ heel belangrijk. Daarom hebben ze een hoop lego aangeschaft. Om hier goed mee om te gaan hadden ze de volgende vragen:

  1. Hoe kunnen we een leerlijn Lego integreren in ons onderwijs?
  2. Hoe kunnen we een leerlijn Lego als opstapje gebruiken om aan de slag te gaan met techniek en kunstzinnige vorming?

Aanpak

  • Vraag 1: Maken met Marie denkt mee met de school bij het schrijven van een plan. Hierin wordt de leerlijn LEGO uitgewerkt en komt ook het klassenmanagement aan bod: Hoeveel handen/begeleiding zijn nodig in de klas? Hoeveel leerlingen kunnen tegelijk met LEGO bezig? Wat is de rolverdeling bij het bouwen? Hoe ruimen we op en zorgen we dat de LEGO dozen compleet blijven? We beschrijven een manier van werken die we al doende bijstellen. Het plan is hierbij niet in beton gegoten maar is een praktisch werkdocument.
    Techniekmenu gaat hierbij meedenken. Zij hebben al ervaring met het werken met Lego in scholen.
  • Vraag 2: Met de LEGO dozen kun je goed onderzoeken. Zo leer je over over technische principes zoals constructie en mechanica. Deze kennis kan worden gekoppeld aan techniek en kunstzinnige vorming. Verder is onderliggende didactische kennis nodig. Werkend met Lego kunnen leerkrachten en leerlingen zich de werkwijze van Onderzoekend en Ontwerpend Leren (O&OL) eigen maken. Hierbij komen vaardigheden in beeld die de leerlingen al onderzoekend en makend ontwikkelen.
    Eenmaal bekend met de technische principes kunnen leerlingen ook zelf kunnen gaan ontwerpen. Technische en kunstzinnige ontwerpen van de leerlingen zelf kunnen gekoppeld worden aan het onderzoek dat ze doen met LEGO. Elementen uit taal en rekenen worden gekoppeld aan de onderzoeks- en ontwerp-activiteiten.
    En tot slot kan gekeken worden naar eigenaarschap. In hoeverre kunnen leerlingen ambassadeur zijn van hun leren met LEGO? Hoe kunnen ze hun verworven kennis uitdragen aan andere leerlingen en verantwoording nemen voor het opruimen. Ook ouderbetrokkenheid kan worden ingezet om leerlingen op allerlei niveaus te begeleiden.

Hieronder ter inspiratie vast wat variaties op een stoel die start met lego en verdergaat met sterke, stevig en stabiele constructies met papier…

Afsluiting schooljaar

De Haagse Beek heeft het schooljaar afgesloten met een studiedag lego op initiatief van Marian Voorham en deskundig begeleid door Thijs van der Kaaij. Zo gauw het weer kon is van de mogelijkheid om elkaar life te ontmoeten gebruik gemaakt. In dit filmpje is ook zichtbaar hoe belangrijk Maakonderwijs en kunnen uitproberen en ervaren is voor de leerlingen.

Schooljaar 2021 – 2022

Dit jaar gaan we samen aan de slag om al doende een leerlijn lego n de school neer te zetten met waar mogelijk dwarsverbanden naar rekenen, taal en ander maakonderwijs.