SBO De Haagse Beek begeleidt kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte: een ontwikkelingsachterstand, een ontwikkelingsstoornis of specifieke leer- en/of gedragsproblematiek. Juist voor deze leerlingen is maakonderwijs en ‘denken met je handen’ heel belangrijk. Daarom hebben ze een hoop lego aangeschaft.

Scholing Team

Zo gauw corona het mogelijk maakte ging het team aan de slag met scholing. Dit filmpje laat zien dat de leerlingen daar heel blij mee zijn. Zij leren spelenderwijs een heleboel met LEGO.

Leerlijn LEGO

Inmiddels is de school bezig met een plan van aanpak en een leerlijn LEGO. Praktische vragen komen hierbij aan bod als hoeveel handen/begeleiding zijn nodig in de klas? Hoeveel leerlingen kunnen tegelijk met LEGO bezig? Wat is de rolverdeling bij het bouwen? Hoe ruimen we op en zorgen we dat de LEGO dozen compleet blijven?

Koppeling met andere vakgebieden

Met de LEGO dozen kun je goed onderzoeken. Zo leer je over over technische principes zoals constructie en mechanica. Deze kennis kan worden gekoppeld aan techniek en kunstzinnige vorming. Verder is onderliggende didactische kennis nodig. Werkend met Lego kunnen leerkrachten en leerlingen zich de werkwijze van Onderzoekend en Ontwerpend Leren (O&OL) eigen maken. Hierbij komen vaardigheden in beeld die de leerlingen al onderzoekend en makend ontwikkelen.
Eenmaal bekend met de technische principes kunnen leerlingen ook zelf kunnen gaan ontwerpen.

Technische en kunstzinnige ontwerpen van de leerlingen zelf kunnen gekoppeld worden aan het onderzoek dat ze doen met LEGO. Elementen uit taal en rekenen worden gekoppeld aan de onderzoeks- en ontwerp-activiteiten.
En tot slot kan gekeken worden naar eigenaarschap. In hoeverre kunnen leerlingen ambassadeur zijn van hun leren met LEGO? Hoe kunnen ze hun verworven kennis uitdragen aan andere leerlingen en verantwoording nemen voor het opruimen. Ook ouderbetrokkenheid kan worden ingezet om leerlingen op allerlei niveaus te begeleiden.