De vragen van SO De Piramide

SO De Piramide is een speciale school voor leerlingen die (langdurig) ziek zijn of een handicap hebben. Er worden reguliere lessen gegeven in een speciale omgeving. Daarnaast is er veel aandacht voor cultuur en talentontwikkeling. Hun vragen waren:

  1. Hoe kunnen we (gezamenlijk) thematisch onderwijs verzorgen voor leerlingen die door behandeling of therapie niet altijd ter plekke zijn?
  2. Hoe brengen we meer techniek in de school? 

Aanpak

  • Vraag 1: Online onderwijs combineren met fysiek onderwijs is door Corona in alle scholen actueel geworden. SO De Piramide denkt al langer na over hybride onderwijs omdat hun leerlingen vanwege een lichamelijke beperking of langdurig ziektebeeld niet altijd aanwezig kunnen zijn in de klas. Daarnaast wilde de school graag aan de slag met muziek. Cultuurschakel Den Haag dacht mee en investeerde in externe expertise. 
  • Vraag 2: Samen met de school en Cultuurschakel gingen we in gesprek met Suzanne Ypma die muziektechnologie heeft gestudeerd en al jaren onderwijs ontwerpt voor scholen. Dat zij van alles weet over het combineren van muziek met technologie en online en dichtbij is wel te zien in het volgende filmpje. Hierin geeft ze uitleg over het gebruik van de gratis app Bandlab.
Hier zie je Suzanne Ypma aan de slag met de app Bandlab

Hoe maken we het duurzaam en gaan we de opbrengsten delen?

  • Met pionierschool De Piramide gaan we ervaring opdoen hoe leerkrachten en leerlingen met de app Bandlab aan de slag kunnen. Suzanne ondersteunt en maakt haar ervaring en expertise laagdrempelig via filmpjes en opdrachtkaarten.
  • Al doende ervaren we hoe Bandlab kan worden ingezet op SO De Piramide. Zo ontwikkelt Suzanne een leerlijn Bandlab die loopt van ‘verwonderen’ via ‘recept’ naar ‘zelf maken’. Hier zullen andere scholen ook gebruik van kunnen maken. De ontwikkelde materialen en instructiefilmpjes zullen op deze site gedeeld gaan worden.

Schooljaar 2021 – 2022

Voor dit schooljaar heeft de Piramide een nieuwe vraag:

  • Hoe kunnen we kleuters meer laten spelen met muziek?

Kleuters leren meestal spelenderwijs en in hoeken. Hoe geef je structuur aan een goede muziekhoek? Waar kijk je dan naar als je observeert? Hoe komen we aan instrumenten? Dat zijn allemaal vragen die we samen met Eric Schulp van Cultuurschakel gaan aanpakken. Via een Lab van Cultuurschakel gaat de school samen met één of meerdere cultuuraanbieders onderzoek doen naar wat de leerlingen hierin nodig hebben.

Een filmpje van Stichting ‘Meer Muziek in de Klas’ van Christiane Nieuwmeijer geeft alvast een inkijkje in hoe we kunnen nadenken over deze vragen.