Site pictogram Maken met Marie

SO De Piramide

SO De Piramide is een school met speciaal onderwijs voor leerlingen die (langdurig) ziek zijn of een handicap hebben. Er worden reguliere lessen gegeven in een aangepaste omgeving. Daarnaast is er veel aandacht voor cultuur en talentontwikkeling. 

Samenwerking met Cultuurschakel in labs

Cultuurschakel is een stichting die in Den Haag onder andere tot doel heeft scholen te ondersteunen met advies en subsidie op het gebied van cultuur. Met hun labs koppelt cultuurschakel cultuuraanbieders aan scholen om samen aan de slag te gaan met een onderzoeksvraag. De Piramide heeft nog weinig muziekaanbod in de onderbouw. Daar spelen ze veel in hoeken. Een muziekhoek zou leuk zijn met misschien wel futuristische instrumenten die bijvoorbeeld kunnen reageren op beweging. Hoe richten we zo’n hoek in? En hoe brengt de leerkracht dat spel op gang? We kijken het af bij andere scholen die er al meer ervaring mee hebben.

Een filmpje van Stichting ‘Meer Muziek in de Klas’ van Christiane Nieuwmeijer geeft alvast een inkijkje in hoe we kunnen nadenken over deze vragen.

Inmiddels is KOO die professioneel kunstonderwijs in den Haag realiseert samen met de Piramide aan het werk om de muziekhoek voor kleuters te realiseren en leerkrachten handvatten te bieden het spelen met muziek op gang te brengen.

Mobiele versie afsluiten