Hoe je leert wordt niet alleen bepaald door hoe goed je bent in rekenen of taal maar ook door hoe je bijvoorbeeld kan luisteren naar een ander of kan samenwerken. Op scholen komt er steeds meer oog voor deze vaardigheden. Maar hoe ga je ermee aan de slag in de klas?
Voor dit doel heb ik kaarten ontwikkeld binnen het project NPDL (new pedagogies for deep learning). Binnen NPDL ging men wat betreft algemene vaardigheden uit van 6C’s:

 • Collaboration –  Samenwerken
 • Communication – Communiceren
 • Citizenship – Burgerschap
 • Creativity – Creativiteit
 • Critical thinking – Kritisch denken
 • Character – Karakter

Om die complexe vaardigheden uiteen te rafelen in kleinere subdoelen met bijbehorende succescriteria en om ze concreet te kunnen oefenen in de klas, hebben we op OBS Ypenburg deze kaartjes ontwikkeld. Hieronder staan 3 voorbeelden afgebeeld van de kaartjes die gaan over communiceren, samenwerken en karakter. Elke ‘C’ (vaardigheid) heeft een eigen kleur.

Alle kaartjes zijn hieronder te downloaden, behalve creativiteit omdat ik creativiteit zie als een combinatie tussen vele vaardigheden. Daardoor is het moeilijker te definiëren als ‘leerdoelen’ met bijbehorende succescriteria.

Dat kan voor de andere C’s wel heel goed. De kaartjes zijn in te zetten voor:

 • Feedback-gesprekken: De leerling kiest een kaartje waar hij aan wil werken en vraagt bijvoorbeeld aan een klasgenoot feedback. Degene die feedback geeft checkt in een gesprekje de succescriteria.
 • Zelfreflectie: De leerling kiest een kaartje en reflecteert bij zichzelf op de succescriteria.
 • Boekbespreking: De leerling analyseert een karakter uit een boek naar aanleiding van één of meerdere kaartjes.
 • Filmbespreking: De leerling analyseert een film personage met behulp van één of meerdere kaartjes.
 • Interview: De leerlingen interviewen, elkaar, de leerkracht of iemand uit hun omgeving of buurt aan de hand van de kaartjes.

Kinderen kunnen beter en gerichter kijken en analyseren wat ze zien als hun focus gericht wordt door een vraag of door een leerdoel als op zo’n kaartje. Hoe goed ze dat kunnen wil ik nogmaals delen. Hieronder vertelt een leerling (inmiddels oud-leerling) hoe zij heeft nagedacht over het karakter van Anne Frank.

Dit gesprek was onderdeel van een breder project op OBS Ypenburg over herdenken. Met de kaartjes heeft groep 8 toen, kijkend naar de film over Anne Frank, een analyse gemaakt van haar karakter. Als groepswerk kwam daarvan een poster in de klas te hangen. Meer over het project is hier te lezen.